DUA CATATAN KECIL

tragedi pertama yang dialami manusia
adalah : dia tidak mampu…
mengalahkan rasa sakit
dan kematian.