SANG PENCARI V

kepak sayap mencari mangsa
mangsa cari mangsa
saling mangsa
tertikam nelangsa

kepak sayap seribu mata
duh… mata
penggoda hasrat jiwa
bertahta.