BIARKAN…

Biarkan,
mereka bercerita tentang kebenaran
dalam bermacam sudut pandang

biarkan mereka,
cerita tentang aib masa lalu kita
tetapi bukan di kekinian

biarkan kita mengulang peradaban
sejarah masa lampau yang berulang
menuju ke keabadian

biarkan kita dan mereka,
berbuat baik atau pun buruk
tiada yang tahu Rencana TUHAN.

~AS~